Les prochains Cursillos

2018/2019

448e cursillo 11-14 octobre 2018 Hommes

449e cursillo 22-25 novembre 2018 Femmes

450e cursillo 14-17 février 2019 Couples

451e cursillo  14-17 mars 2019 Hommes  

452e cursillo 4-7 avril 2019 Femmes